ZAMANDA YOLCULUK

  New York'taki Riverside kilisesinin duvarlarını dünyanın bir çok yerinde tanınmış ünlü bilim adamlarının resimleri süsler.Dünyada belli bir kitle topluluğunda anket yapıldığında görülmüştür ki Newton,Arşimed,Galileo gibi bilim dünyasının önemli isimleri yer almaktadır.Fakat şu varki yapılan tüm anketlerde kayıtsız şartsız ortak tek bir isim vardır.O da Albert Einstein'dır.Albert Einstein bir çok insan tarafından bilinmektedir.Çünkü gerek zekası gereği gerekse yakın yüzyılda yaşamış olması onu bilinen bir isim haline getirmiştir.Isaac Newton,Mekanik denklemlerin temelini başına bir elma düşmesiyle birlikte atmıştır.Aslında genelde bilim adamları maddeyle uğraştıkları için kendilerinde şu kanı oluşmuştur.Ben sadece gördüğüme inanırım ve buna göre dünyanın doğa kanunlarını kıyaslarım demişlerdir.Fakat,görülmeyen herhangi bir şey onun var olmadığı anlayışına da terstir.Newton elmanın düşüşüyle birlikte gezegenlerin birbirleri arasında bir çekme kuvveti var olabileceğini keşfetti.Bu gerçektende yapılan deneylerle doğrulandı.Gelelim ZAMANDA YOLCULUK konusuna.ZAMANDA YOLCULUK uzun zamanlar bilim adamları tarafından araştırılmıştır.Bunun olup olmayacağı konusu hala günümüz şartlarında tam bir netlik kazanmamıştır.Albert Einstein'a göre zaman bizim sandığımız gibi nesnel bir kavram değildir.Einstein'a göre zaman kişilerin beynindeki olayların akış sırasıdır.Eğer yaşadığımız olaylar olmasa zaman kavramı denen olguda beynimizde oluşmazdı.Yani bu durumda zamanın bir öznel kavram olması mantığa daha yatkın gelmektedir.Mesela,Londra'dan biriyle İstanbuldaki biri telefon konuşması yaptığında ikiside aynı zamanda konuşmuştur denebilir.Çünkü,gerçekten kime sorarsak soralım istisnasız bu böyledir.Ancak,saatte zamanın bir ölçü birimidir.İkisi farklı saatlerde konuşmuştur.Fakat zaman olarak aynı zamanda konuşmuşlardır.Bu zamanın göreceli olması konusunda da farklı bir bakış açısıdır.Uzayın göreceli olması Michaelson-Morley deneyi ilede açıklanabilir.Michaelson-Morley ikisi kardeştir.Birisi uzaya gider,Diğeri ise Dünyada kalır.Uzaya giden kardeş Dünya'ya döndüğü zaman uzayda kaldığı zaman Dünya zamanına göre çok az bir süredir.Yani diyelimki Uzayda 1 yıl geçirdi.(aynı zamanda uzay gemisinin hızı ışık hızına eşit olmalı).Uzayda kalan kardeş Dünya'ya geldiği zaman Dünya zamanı ile 10 yıl geçtiğini görecektir.Tabiki bu teorik bir deney olarak kalmıştır.Çünkü ışık hızına kolay kolay kimse sürtünmeden dolayı ulaşamaz.Bu mantık ile birlikte kafalarda şöyle bir anlayış doğabilir.Uzaya gidelim belli bir hıza ulaşalım ve böylece daha çok yaşayalım.Dünya zamanına göre çok yaşamış sayılabilir ama aslında bu aldatıcıdır.Çünkü hiç bir zaman ömür değişmez.Diyelimki bir insanın ömrü Dünya zamanına göre 70 yıl ise gene 70 yıldır.Uzaydaki zaman kavramının Dünyadaki zaman kavramından farklı olmasından kaynaklanır.Belki tek avantajı çok çok ilerideki yılları görebileceğimiz olanağı sağlamasıdır.Ama ışık hızına çıkmak gibide bir problemle karşı karşıyayız.

RELATIVITE

 Fizikte göreceli hareket kanunlarını şöyle açıklayabiliriz.Diyelimki bir araba saatte 70 km hız yapıyor.Aynı yönde trende giden bir kişide arabayı izliyor.Trenin hızıda saatte 20 km dir.Trenden bakan kişi arabayı 50 km/saat hızla hareket ediyormuş gibi görür.Eğer trenin hızı ters yönde 20km/saat olsaydı bu seferde arabayı 90 km/saat hızla gidiyormuş gibi görecekti.Bu uğraşılan hızlar gerçektende ışık hızı yanında çok ufak hızlardır.Yani V ışık hızından(C) çok küçük diyebiliriz.Işık hızı yaklaşık olarak saniyede 300000 km dir.Bu görecelik bağıntısını ışık hızı için inceleyelim.Işık hızıyla hareket eden bir uzay gemisi olsun.Bizde başka bir gemideyiz.Bizim gemimizin hızı 700 km/s olsun.Bağıntıdaki ifade ışık gemisinin hızı bize göre saniyede 299300 km olması gerekmektedir.Fakat bu yanlıştır.Hangi hızda hangi yönde gidersek gidelim ışığın bize göre hızı değişmez.Sabittir.Yani,V=C olduğunda görecelik kuramı çökmüş gibi gözükmektedir.Bu yüzden görecelik kuramı V,C den çok küçük olduğunda ancak geçerlidir diyebiliriz.Albert Einstein bu öngörünün kabul edilemeyeceğini bunun ışık hızında geçerli olmasının gerektiğini düşündü.

DÖNÜŞÜMLER

Bu yüzden fizikte dönüşümler denen yeni bir kavram ortaya çıktı.Eğer hızımız ışık hızından azsa yani normal hızlarla hareket ediyorsak, ve S ve S' gibi gözlem çerçevelerimiz(koordinat sistemi) de varsa şöyle bir dönüşüm uygulanabilir.Bunlara Galileo Dönüşümleri denir.

x'=x-vt

y'=y

z'=z

t'=t

 

 Eğer gözlemleyeceğimiz cisim ışık hızına yakın bir hızla hareket ediyorsa dönüşümler şöyle olur.

 Einstein da Lorentz'in bu dönüşümlerini desteklemiştir.Şimdide herhangi bir x,y,z koordinat sisteminde ışık hızıyla hareket eden bir parçacık düşünelim.Yerdeğiştirme vektörü r olsun.Matematikçilerin,Fizikçilerin ve hareket kavramıyla ilgisi olan bilim dallarının insanların bildiği gibi yerdeğiiştirme vektörü r=xi+yj+zk denilebilir.Bunun diferansiyelini alırsak dr=dxi+dyj+dzk denilebilir.Işık hızının c olduğunu daha öncede söylemiştik.r yerdeğiştirme vektörünün skaler değeri ya da diğer bir söyleyişle şiddeti c.t dir.Yani şöyle diyebiliriz.dr diferansiyel yerdeğiştirme vektörünün şiddeti kök içerisinde dx(kare)+dy(kare)+dz(kare) diyebiliriz.Bu söylediğimiz ifade c.t ye eşittir.Böylelikle dx(kare)+dy(kare)+dz(kare)=c(kare).t(kare) denilebilir.Denklemi biraz daha değişik bir formda yazarsak dx(kare)+dy(kare)+dz(kare)-c(kare).t(kare)=0 olur.Işık konisinide inceleyerek denklemin neyi ifade ettiğini daha net anlayabiliriz.

Denkleme göre incelediğimizde  şöyle bir sonuç çıkar.Işık hızında gidersek bu sıfıra eşit olurki zamanın durması anlamına gelir.Konide gördüğümüz geçmişe girip çıkmak için ise ışık hızını geçmek gerekir.Işık hızını geçtiğimiz zaman - bir değer çıkarki bu da kordinatta geçmişi ifade etmektedir.Normal hayatta ışık hızının çok altında hızlarla hareket ettiğimiz için yavaş yavaş kordinatın + yönde gösterdiği geleceğe ilerlemekteyiz.

ZAMANDA YOLCULUK VE SOLUCAN DELİKLERİ

 Bu zamana kadar anlatmış olduğum konular teorik şeylerdi.Birazcıkta,hayal gücüne inmenin gerekli olduğunu düşünüyorum.Bazı Bilim Adamları ZAMANDA YOLCULUK konusunun hiç bir zaman gerçekleşmeyeceğini,Bazılarıda ihtimali olduğunu savunurlar.Ben bilim adamı değilim ama bir gün zamanda yolculuğun olacağına inanıyorum.Ben şu anda Fizik bölümünde okuyan bir Üniversite öğrencisiyim,ve hayal ediyorum.Hayal etmeden bir şeyin gerçekleşmesinin zor olduğunu düşünüyorum.Bir çok kitap solucan delikleri ile bunun olabileceğini düşünüyor.Mesela bir kağıt alalım.Bunun üst sol köşesine bir nokta koyalım.Aynı şekilde bir de sol alt köşesine bir nokta koyalım.Bu iki noktanın arasını çizgiyle birleştirelim.Farz edelimki,bu çizgiden oluşan yol bizim zamanlar arası geçiş bölgemiz olsun.Yani noktaların yanına geçmiş ve gelecek gibi yazılarda ekleyebiliriz.Bu iki noktayı üst üste gelmesi koşuluyla birleştirirsek(yani kağıdı kıvırırsak),Bu iki nokta arasındaki en kısa yolu bulmuş oluruz.İşte bu yola aynı zamanda Solucan Deliği diyebiliriz.Yalnız bu deliğin girişi ve çıkışı ışık hızıyla hareket etmek zorunda yoksa,amacımıza ulaşamayız.Herşeyden önce zaten bu deliğin nasıl oluşturulacağı büyük bir problem durumundadır.Solucan Deliklerinin diğer bir tanımı ise Uzayda bir yerden başka bir yere çabuk ve kolay ulaşmak için kullanılan yoldur.Bilim dünyasında "SOLUCAN DELİKLERİ" ihtimal dahilinde bir yoldur.Solucan Deliklerinin Karadeliklerde olabilme ihtimalide vardır.Karadelik,kendisinden ne yönde olursa olsun 30 km uzaklığındaki yıldızları,cisimleri her türlü şeyi içine çekmektedir.Beyazdelik ise bunun tam tersine maddeleri kusar.Fakat,beyaz delik şimdilik konumuzla çok alakası yok.Solucan Deliklerinin karadeliklerde olma ihtimalinden bahsettik.Öyleyse solucan deliğine girmeye çalışmak pek akıl karı bir iş olmasa gerek,çünkü daha giremeden Karadelik tarafından yutulma olasılığımız çok yüksektir.Ayrıca Karadeliklerin çevresinde yoğun bir radyasyon vardır.Bunun sebebi Karadelik tarafından yutulan maddelerin milyon K sıcaklığa ulaşarak çevresine X-Işını yaymasıdır.Yani parçacıklar ters Compton saçılımı yaparlar.

Ters Compton Saçılımı

Compton Saçılımında atoma yüksek enerjili bir foton göndeririz,ve bu foton atomun yörüngesindeki elektronu kopartır.Böylece ortaya elektron ile düşük enerjili foton çıkar.Bunun tersi Karadelikte yaşanmaktadır.

Aşağıdaki skala hangi sıcaklıklarda nasıl bir ışıma olacağını göstermektedir.Skaladan da görüldüğü gibi X-Işını çıkması için sıcaklık milyon Kelvinler'e gelmelidir.

 

Sıcaklık-Işıma Skalası

 

Keşke,Back to the Future(Geleceğe Dönüş) serilerindeki gibi Delorean'e atlayıp 88 mil e çıkıp Geçmiş ve Gelecek çizgileri arasında ZAMAN YOLCULUĞU yapabilsek.Tabiki bu filmi yapanları,yönetenleri,oynayanları kutlamak lazım.Çünkü,bir çok insanın bu filmden etkilendiğine ve hayal gücüne güç kattığına inanıyorum.Philadelphia Deneyinde büyük bir gemi muhteşem bir radyasyon,elektromanyetik alan ve yıldırımın da katkısıyla bir noktadan bir noktaya ışık hızıyla hareket etmiştir.Bir çok insan ölmüştür ve kalanlarında ileriki hayatı nasıl geçirdikleri malumdur.Philadelphia deneyinin bence ZAMANDA YOLCULUK'tan öte bir ışınlanma olayı olduğunu düşünüyorum.Çünkü,ZAMAN BOYUTLARINDA bir giriş çıkıştan çok konumda yer değiştirme olmuştur.İnsan düşününce ışınlanma demekki olabiliyor diyor.Öyleyse ZAMANDA YOLCULUK neden olmasın demedende edemiyoruz.ZAMANDA YOLCULUK'un mümkün olabileceğini herkese söylememekte fayda var.Size gülebilirler ve deli olduğunuzu düşünebilirler.Söylesek bile nelki,hayal edemedikleri için ya da inanmadıkları için öyle düşünmüşlerdir diye düşünmeliyiz.Belkide onlara GELECEĞE DÖNÜŞ filmlerini tavsiye etmeliyiz. :) . İşe yaramasada şansımızı denemiş oluruz ve herkes de bunu kabul edecek diye bir şey yok.

Marthy McFly ve Dr.Emmett Brown

 Ben Öğrenci olduğum için her zaman siteye gelip bir şeyler yazma,ekleme imkanım olmuyor.Amacım sizlerle bilgilerimi paylaşmak,ufkunuza bir nebzede olsa katkı sağlayabilmek.İsmim Mustafa Eğin.Bilgi dağarcığımı arttırdıkça ve derslerden vakit buldukça sizlerle bilgilerimi her zaman paylaşmayı bir borç biliyorum.Çünkü,araştırmayı ve öğretmeyi seviyorum.Benim gibi düşünen insanlarlada tanışmak isterim.Netten ya da gerçek hayattan farketmez.Bilginin paylaştıkça çoğalacağına inanıyorum.Gelecekte bu siteyi dahada geliştirip,içine daha çok bilgi koymak istiyorum.Umarım zamanla hepsi olacak.Bana ulaşmak isteyenler ve birşeyler paylaşmak isteyenler için ; 

                                        MSN Adresim: mustafaegin85@hotmail.com

Bunun dışında bana mustafaegin85@gmail.com adresinden de ulaşabilirsiniz...

Ayrıca Siz bu siteyi ziyaret etmiş değerli ZAMANDA YOLCULUK tutkunlarına ZAMANDA YOLCULUK ekran koruyucusunu hediye etmek istiyorum.Ekran Koruyucusunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

http://rapidshare.de/files/25120679/BTTF3DSetup.exe.html

 Hepinize sevgiler ve saygılar sunar ve ZAMANINIZI iyi kullanmanızı dilerim !!!

This Web Page was designed by Mustafa Eğin

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !